Een kilo lood?

Toen ik klein was vroeg mijn vader “Wat is zwaarder, een kilo lood of een kilo veren?”. Ik wist niet wat lood was, dus de hele grap was niet aan mij besteed. Inmiddels weet ik wel dat de vraag eigenlijk niet juist geformuleerd was. Nu hebben het hier over met leerlingen in het kader van dichtheid. De massa is gelijk maar het volume verschilt.

Nu is het fijn om in de klas te zoeken naar inzicht. Snappen leerlingen wat er gezegd wordt of nemen ze het gewoon aan zonder zich te realiseren dat de randvoorwaarden belangrijk zijn.

Om de massa te vergelijken kan een massa balans gebruikt worden. Twee van die schaaltjes op een staaf met in het midden een draaipunt. Nu zal een kilo veren daar niet zomaar oppassen dus wordt het verder een gedachte experiment. Want als die veren dan een groter volume hebben en het geheel niet in het vacuüm is opgesteld, dat verdringt die stapel veren meer lucht dan het kleine blokje lood. Archimedes zou blij zijn geweest om te zien dat de balans niet in evenwicht is terwijl de massa gelijk is. De opwaartse kracht verschilt genoeg om de balans uit evenwicht te krijgen.

Nu leggen we een blokje ijs op de balans. En aan de andere kant genoeg massastukjes om het geheel recht te krijgen. Als het ijs gaat smelten blijft het smeltwater netjes op de balans liggen. Langzaamaan zal de balans weer uit evenwicht raken. De leerlingen beginnen inmiddels gemengde gevoelens te ontwikkelen over die Archimedes.

Weblog voor gratis lesmateriaal (over het begrip dichtheid)

Lesmateriaal in een weblog. Een hele lesserie over dichtheid met docenten handleiding.

Gisteren is op Dichtheid.info een aantal lessen gepubliceerd over dichtheid waarbij gebruik gemaakt is van een WordPress weblog. Dichtheid.info gebruikt de weblog vooral om gebruikers te informeren over aanpassingen in de site (met rss of email abonnementen). De rest van de website gebruikt statische bladzijden met een menu bovenin.

Dichtheid praktisch gezien.

Dichtheid.info beschrijft een methode om het begrip dichtheid te introduceren waarbij vooral praktische lessen gebruikt worden, er opgaven geoefend worden en een afsluitende toets volgt.

Het lesmateriaal bestaat uit een uitgebreide docenten beschrijving van de vooral praktische lessen (wordt op aanvraag gratis toegezonden) en opgaven voor leerlingen online (en die kunnen ook geprint worden). Ook is er een dichtheden tabel opgenomen zodat leerlingen alle informatie bijeen hebben. Het lesmateriaal (inclusief de meeste foto’s) is beschikbaar gesteld onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands.

Het is natuurlijk de vraag of dit lesmateriaal ooit door Wikiwijs gevonden zal worden, of dat Dichtheid.info alleen via een zoek machine te vinden zal zijn.