Oefenbladen

Oefenbladen zijn, hoe kan het ook anders, bedoeld om te oefenen. Oefenen van delen van de stof die er nog niet helemaal lekker in zitten of oefenen van delen van de stof die de leerling dan bevestiging moeten geven dat de stof voldoende bekend is. Het is de taak van de docent om oefenbladen aan te bieden daar waar ze, vermoedelijk, van enig nut zijn. Niet iedere leerling heeft dezelfde extra oefening nodig. Deel de pdf of een print van de pdf met leerlingen, gebruik de antwoorden om de opgaven te controleren nadat ze gemaakt zijn. Het Word document is er om een nieuwe versie te kunnen maken of fouten er uit te halen (die je natuurlijk wel even meldt). Alle oefenbladen zijn te printen op één A4 en moeten soms nog kleiner geknipt worden. Als je een map maakt per onderwerp met bijvoorbeeld vijf exemplaren van een opdracht dan kan je leerlingen snel het juiste oefenblad geven als ze extra oefening nodig hebben.

Dichtheid

Volume bepalen [odd-one-out] ( pdf , antwoorden, Word-versie )
Dichtheid, volume, massa [match-up] ( pdf , antwoorden , Word-versie )
Drijven, zweven, zinken [practice-strips] ( pdf , antwoorden , Word-versie )
Volume-massa-grafiek [practice-strips] ( pdf , antwoorden , Word-versie )
Dichtheid [practice-grid] ( pdf , antwoorden , Word-versie )

Magnetisme

Magnetisme-aantrekking-afstoting [practice-strips] ( pdf , antwoorden , Word-versie )
Magnetisme-aantrekking-afstoting [experiment] ( pdf , antwoorden , Word-versie )

Krachten

Krachten-basis [practice-grid] ( pdf , antwoorden , Word-versie )