Copyright

BernardBlogt is een niet-commerciële weblog.

Er wordt gebruik gemaakt van zowel eigen materiaal als materiaal van derden.

De voorwaarden waaronder het materiaal van derden gebruikt wordt staat in het bericht vermeld. De rechten van het materiaal van derden blijft uitdrukkelijk bij de rechthebbenden.

Mijn eigen materiaal wordt geplaatst met een creative commons licentie (tenzij in het bericht anders wordt aangegeven).

Creative Commons Licentie
This werk is licensed under a Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland License. Als bronvermelding volstaat “Bron: bernardblogt.nl“. Een link zou mooi zijn.

Bij overname van (delen van) berichten moet goed gekeken worden of de overgenomen gegevens een licentie hebben die past bij het doel waarvoor het gebruikt wordt. Zo is het niet toegestaan om delen met bijvoorbeeld een “Naamsvermelding-NietCommercieel” licentie over te nemen voor commerciële toepassingen.

Het materiaal heeft alleen passende licenties voor het gebruik op deze weblog.

Twijfelt u  over de mogelijkheden van hergebruik van het materiaal stuur dan even een berichtje (reactieformulier staat hier).